EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

Inlichtingen Vierlandenrit

Na 2 jaar corona hebben we de Vierlandenrit 2022, ondanks alle problemen, met de inzet van alle medewerkers toch tot een goed einde kunnen brengen.

De hiaten die in de ‘bemensing’ van de organisatie zijn gevallen kunnen echter niet op een toekomstbestendige wijze snel ingevuld worden. Kennisoverdracht en ervaring zijn tenslotte essentieel.

De kosten zijn, zoals overal, ook bij de Vierlandenrit gestegen en veroorzaken een stijging van het inschrijfgeld. Voorgaande verhogingen hebben gezorgd voor afmeldingen van deelnemers.

Kamers zijn in Duitsland bijna niet meer voor één nacht te huur. Veelal ligt er een eis van minimaal 2 nachten. Daarbij zijn de prijzen van de kamers fors gestegen. Personeelsgebrek, als een van de oorzaken van een en ander, zorgt er voor dat ontbijt op zondagmorgen – zeker zo vroeg – een probleem gaat vormen. Ook deze kostenstijging, tezamen met een momenteel vaak niet meer zo gevulde huishoudportemonnee, en de problemen met het reserveren van kamers zullen zeker een nog groter aantal deelnemers doen afzien van deelname.

Hiermee ontstaat voor EMAC een uiterst onwenselijke situatie, omdat een financieel debacle rechtstreeks wordt afgewend op de verenigingskas, waardoor het voortbestaan van onze vereniging serieus in het geding zou kunnen komen.

Dit alles heeft de organisatie van de Vierlandenrit, het bestuur en de ledenvergadering van EMAC doen besluiten na 65 jaar te stoppen met de organisatie van het evenement. Vanzelfsprekend gaat dit niet zonder enorme spijt en pijn in het hart. De EMAC en Vierlandenrit zijn tenslotte in al die jaren een soort twee-eenheid geworden. Doch, ondanks alle emotionele overwegingen, moeten we de rationele redenen in het belang van de vereniging laten prevaleren.

Wij danken dan ook alle (vroegere) deelnemers en bij de organisatie betrokken verenigingsleden en controleposten voor hun trouw aan de Vierlandenrit en hopen dat zij in de toekomst het weekend na Pinksteren op een evenzo leuke en ontspannende wijze kunnen invullen als voorheen.

Met sportieve groet,

Bestuur Eindhovense Motor en Automobiel Club