EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

Eerste internationale vierlandenrally

1958

Met de Motor- en Auto Club WOENSEL werkten we hard aan de door onze clubs gezamenlijk te organiseren EINDHOVEN-PARIJSRIT. Martien van Eerd was reeds naar Parijs geweest om de overnachting en finish te regelen en meteen even de rit voor dat jaar in grote lijnen te verkennen.
Het was een week voor de rit, en de Algerijnen in Parijs maakten deze stad tot een onrustig en onveilig oord, waar men zijn leven eigenlijk nooit zeker was. Zonder kleerscheuren echter gelukte het onze voorzitter en Johan van Ojen om Parijs te verlaten. De situatie werd in het weekend echter steeds triester. Er ontstonden steeds meer moeilijkheden, en de besturen van de beide clubs besloten de rit EINDHOVEN-PARIJS af te gelasten. Op maandag voor Pinksteren werd in de Korenbeurs een vergadering gehouden met de beide organiserende clubs en alle ingeschreven deelnemers aan de EINDHOVEN-PARIJSRIT, die toen aardig wat begon te worden. Namens de beide clubs werd medegedeeld, dat de EINDHOVEN-PARIJSRIT niet doorging.

Op initiatief van Johan van Ojen werd echter meteen na deze vergadering een andere vergadering gehouden door de Tongelrese Motor Club. Johan van Ojen kon het niet verkroppen dat de inschrijvers van de EINDHOVEN-PARIJSRIT door deze tegenvaller met de Pinksterdagen thuis moesten blijven. Hij kwam met de idee om in plaats van de EINDHOVEN-PARIJSRIT iets heel nieuws te brengen en wel een VIERLANDENRALLY door Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Waarschijnlijk was de voorzitter tijdens de reis naar en van Parijs al op de hoogte van deze plannen en staande de vergadering werd besloten, dat getracht zou worden het plan van Johan van Ojen te verwezenlijken. Het was tegen middernacht toen Johan van Ojen met Christ en Nel van Hout in de kleine Renault-4 XX-75-17 vertrokken vier voor het uitzetten van de EERSTE INTERNATIONALE VIERLANDENRALLY. Dinsdags omstreeks halfnegen waren ze terug en meldde Johan van Ojen zich in Acht aan de kleine bungalow van Voorzitter Martien van Eerd met een concept routebeschrijving. Onder de bedrijven van het uitzetten had de voorzitter met secretaris Peter van Weert en penningmeester Jan Wouters reeds de inschrijving geopend, waren er brieven uitgestuurd naar de deelnemers van de EINDHOVEN-PARIJSRIT enz., en vol trots kon men reeds enkele inschrijvers noteren.
Bij de sluiting van de inschrijving waren er 33 deelnemers en wel: Luc. v.d. Linden, Leo van Heeswijk, Jan Wouters, Harrie Verhoeven, Herman van Gestel, Frans Klaassen, Jan Rooijakkers, Friedje Hendriks, R. Smith, Renee Vroomen, Fr. v.d. Velden, Tonnie Wouters, Ad Weytens, A. Buteyn, Wim Swinkels, Th. van Mierden, Jan Kant, Jan Wullems, Frans Kuipers, W. Wiegersma, Anne Pool, Ries Vermeulen, Tinie Wullems, Woutje Methorst, Floor Triki, P. Hendriks, G. Jansen, Harm Molenaar, A. Dorn, Johnny Reijnders, J. van Dalen, allen uit Eindhoven, J. Wolffelaar uit Aalst en Jan Jonker uit den Haag.
Het summiere reglement in enkele dagen tijd door de organisatie in elkaar gedraaid luidde gedeeltelijk als volgt:

Deze RALLY bestaat uit 3 etappes van 240 km elk, met een gemiddelde van 40 km per uur te rijden. Dit wordt gecontroleerd door controleposten waar men verplicht is te stoppen en zijn kaart aan te bieden. Het is bij GEHEIME wen VASTE tijdcontroles verboden in 't zicht van de controleur te stoppen, te keren, zigzag te rijden enz., kennelijk met de bedoeling tijd te winnen. Verder volgde dan een mededeling over de plaknummer bevestiging en de mededeling, dat men 's morgens om kwart voor zeven bij de Korenbeurs nog een starttijd mocht kiezen, zodat men met anderen kon samen rijden. De start was, in tegenstelling tot andere krantpublicaties vastgesteld op eerste Pinksterdag om 's morgens zeven uur.

Het was dus een dag en een nachtrit, met telkens zes uur rijden, twee uur rusten, zes uur rijden, twee uur rusten enz. Die twee uur rust was nodig omdat de uitzetters en controleurs weer moesten proberen voor te komen om in het volgende traject weer op post te staan.
Als leuke bijzonderheid hieronder de routebeschrijving van de tweede etappe.

1. Vertrek ANDERNACH "GASTHAUS AM BOLWERK" Ri. Koblenz.
2. Plnb - Mülheim - 9 km. Plnb - Koblenz - 15 km.
3. In Koblenz ri. "Moselbrücke" over brug rijden.
4. Daarna weg no.49 Ri TRIER-COCHEM volgen.
5. Plnb. Lay 25 km.
6. Daarna bij een soort splitsing Ri. "Cochem"
7. Plnb. Oberfell - 38 km volgen.
8. Plnb. Bürgen - 47 km.
9. In Treis RECHTS over brug Ri. Cochem.
10. Plnb. Klotten - 63 km.
11. Opgelet: in Cochem doorrijden tot wegwijzer "ULMEN-20 KM" weg no.259 Hier rechtsaf en niet eerder (68 km)
12. Op 70 km krijgt u een scherpe bocht naar RECHTS met een prachtig uitzicht.
Dit punt is tevens VASTE TIJDCONTROLE.
13. Plnb FAID-74 km.
14. 2 Km voorbij FAID linksaf Ri LUTZERATH
15. Plnb Driesch-84 km. Na Esso-pomstation Ri TRIER volgen
16. Er worden nu eisen gesteld aan uw rijderkwaliteiten..... Een voertuig met vier versnellingen vooruit, terugschakelen naar de tweede versnelling... bij een bord met dalingen tot 23%. Een voertuig met 3 versnellingen naar de EERSTE... bij dit bord.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee, MAAR..... In Trier hebben ze een heel goed ziekenhuis, als u 't liever wat harder doet. Dit is dan altijd nog een geruststelling.

De gehele routebeschrijving met reglement besloeg drie gestencilde vellen.
De laatste 240 kilometer van Bastogne naar Eindhoven waren niet meer dan 14 punten. Maar het liep. De eerste Vierlandenrit was van start. In allerijl lieten we bij REPRO op de hoek Tongelresestraat / Havenstraat, 40 met de hand geschilderde tegels maken, naar een ontwerp van Christ van Hout en Martien van Eerd. Een week later reikten we de prijzen uit in zaal "De Korenbeurs". Uitzetters waren dus Johan van Ojen en Nel en Christ van Hout. Martien van Eerd zat bij zijn zwager Harry Schellekens achter op de motor en fungeerde als controleur van de rit en als controlepost(en). Verder werkten mee als controleposten Wim Hoens, Wim Schuurman, Cor Scheepers, Penson en Henk Lenting, toen kastelein van de Korenbeurs.
Op Johan van Ojen na allemaal op de motor en derhalve 's nachts zeiknat in het café: 'LA CORNE DU BOIS PENDUS' in de buurt van Arlon. De grote brullende kachel was praktisch bedolven onder de natte kleren. De duopassagiere van Smith had op 2 kleine stukjes na alles te drogen gehangen. Tweede Pinksterdag ' s morgens om 5 uur kwamen de eerste deelnemers in Eindhoven aan, na een dag en nachtrit van 720 kilometer. (3 trajecten van 240 km.) Iedereen was in hoerastemming, alleen MAC Woensel heeft het ons menen we kwalijk genomen, dat we hun niet hebben ingeschakeld bij de organisatie van deze Vierlandenrit, die toch eigenlijk een vervanger was van de EINDHOVEN-PARIJSRIT. Een vervanger ja, maar eigenlijk toch alleen maar bedoeld voor 1958. Mogelijk zijn we wat te ijverig geweest, en aangespoord door het enthousiasme van Johan van Ojen en overrompeld door het succes zijn we ermee doorgegaan. Winnaar werd J. Wolffelaar bij de auto's met 2 strafpunten. Frans Klaassen won bij de motoren met eveneens 2 strafpunten.
Het inschrijfgeld bedroeg FL.5,--. Het Vierlandenrit secretariaat was gevestigd bij Jan Wouters, Melkweg 58 te Eindhoven. Als controleposten fungeerden de heren Willem de Jong (start), Cor Scheepers, Harry Schellekens, Martien van Eerd, Christ van Hout, Penson, Luining, Wim Hoens, Wim Schuurman en Henk Lenting (finish).