EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

Eerste film van Vierlandenrit

1961

21 en 22 mei

Reeds vroeg begonnen we met de voorbereidingen. Mijn vriend Jhr. C. Duymaer van Twist berichtte mij in zijn functie als waarnemend secretaris van de KNMV over vergunningsmoeilijkheden voor een rally in Duitsland. Het geëmmer begon. De Generalsekretar van de "Oberste Motorradsport Kommission" schreef hem i.v.m. de Tweelandentocht over tijdens die rit gerezen moeilijkheden, en verzocht om geen problemen te maken en tijdig (tenminste 10 weken van tevoren) vergunningen aan te vragen om geen gelazer met het Ministerie te krijgen. We namen de tip ter harte en probeerden het goed te doen. Beter dan de "TWEElandentoer". Uiteindelijk hadden wij ook een VIERlandenrit. De uitzetters bleven dezelfde onvermoeibare doorzetters.
We kregen een servicewagen van "Rovulco" en citroengarage Frans v.d. Meulen (takelwagen). Als extra service een VW-busje van verwarmingsindustrie Jos. v.d. Meulen voor het vervoer van de pechvogels! De deelnemers kregen voor de rit een plattegrond van Eindhoven, waarop aangegeven de start bij de Korenbeurs op de Tongelresestraat en de Paterskerk met vermelding van de aanvangstijden der missen (5.6.7. en 8 uur). De organisatoren gingen om 5 uur ter kerke en vertrok- ken dan met de controleurs om even na halfzes bij de Korenbeurs.

De route voor de eerste dag Toer 324,8 km., Sport 356,8 km. De tweede dag 342,8 km. en 406,2 km. Als controle posten waren er Jan van Halen, Cor Scheepers, Frans op den Buijs, Wim Ruyters (later secretaris van Mac Vaartbroek), Christ van Hout, Jan Wouters, Henk Lenting, Frans Buelens, Dames Jansen-Donkers, Wim Schuurman, Pucky Hendriks, Tinie van Zantvoort, Pa Hermans, Mevr. van Ojen en haar zuster, alsmede ene mevr. Jansen en Bas de Wit, waarbij de voorzitter af en toe achterop zat, en af en toe die arme Bas naar de duo-zit van de Harley-Davidson verwees en dan zelf stuurde omdat Bas volgens hem niet hard en goed genoeg kon rijden! Wim van Hout was een vliegende controle, die de sportklassers controleerde of ze niet van bestuurder verwisselden. De bestuurder kreeg bij de start een verzegeld bandje om de linkerpols. Ondertussen maakte Wim van Hout een film van de Vierlandenrit, waarvoor hij een vergoeding ontving van FL. 75,--. Voor het eerst ging ook Wil van Eerd mee. Astrid en de eenjarige Eric konden zo lang bij Oma op de Eckartseweg.
De deelnemers kregen een plattegrond van Trier voor het avondgebeuren. Overigens was er in zaal Junges van alles georganiseerd. Bezoek van Trachtengruppe en Weinköningin, Weinsänger en muziek. Er was een orkest en complete dansavond, boven in de zaal, waar voor DM 1,-- entree moest worden betaald. De deelnemers kregen toen voor Schweich en Eindhoven een consumptiebon.
De controleposten waren uitgerust met meterslange spandoeken van SHELL. Voor en achter op het voertuig moesten grote startnummers van Shell worden aangebracht Het finishdoek in Schweich werd 's nachts gejat. Het was niet zo erg. Erger was het dat een der deelnemers bij zijn gastheer een broek uit de kast had weggenomen. 's Anderendaags toonde hij de broek met het excuus, dat de Duitsers in 40-44 zoveel hadden meegenomen!
Wat hebben we veel afgezien. De binding met Schweich werd een verbinding, vanwege de meest gekke dingen. Vergeten spullen en meegenomen huissleutels waren nog 't eenvoudigste. Herr Köhnen reserveerde 200 bedden al gold toen al dat Pinksteren eigenlijk geen gunstige datum was.
We begonnen met merkenprijzen voor Citroën, DAF en VW. Op de deelnemerslijst komt voor het eerste de naam G. van Wanrooij voor (26 strafpunten). Bij de toer-auto's won A. Welten uit Eindhoven met 0 strafpunten. Bij de toer-motoren J. Jonker uit den Haag (12 strafpunten).

In de sportklasse won Frans Klaassen bij de motoren met 6 en bij de auto's Adriaense uit Rijen met 2 strafpunten. Bij de controleposten gold toen een bonificatie van 1 minuut. Deze Vierlandenrit zal de geschiedenis ingaan als de rit met de meeste regen in 2 dagen ooit gevallen. Voor het uitzetten werd FL. 150,-- in rekening gebracht, maar desondanks lukte het niet om uit de rode cijfers te komen. Toch ging het de goede kant op. Met alle inspanning lukte het om met een nadelig saldo van FL. 43,23 af te sluiten. We hadden 112 deelnemers zo staat te lezen in Het Eindhovens Dagblad van 23 mei 1961, waarin een uitvoerig verslag van een speciale verslaggever te lezen is. MAC Hilversum was de verstkomende en de club met de meeste deelnemers. Door een fout van de rekenkamer moesten alle controlekaarten worden teruggestuurd, hetgeen FL. 16,-- aan portokosten betekende. De start in Schweich was op een pleintje schuin tegenover Junges, en om verkeersstrubbelingen te voorkomen was er een startroute vastgesteld.