EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

De 11e vierlandenrit

1968

2 en 3 juni

Bij de voorbereidingen hoorde ook een stukje in het clubblad van MCE, maar die konden het niet plaatsen, omdat ze al een stuk hadden geplaatst over de Friese Elfsteden Tocht, die op tweede Pinksterdag werd gehouden.
Hermann Schmitt had 32 eenpersoons, 154 tweepersoons, 18 driepersoons en 4 vierpersoons kamers gereserveerd en op donderdag 30 mei per expres naar ons opgestuurd. De PTT stuurde de enveloppe, waarop stond, dat er hotelreservering voor 2 juni inzaten door naar de douane in Arnhem, die niet dezelfde dag, maar pas op dinsdag na Pinksteren vaststelde, dat de zending door kon, zodat de overnachtingsbewijzen op dinsdagavond om 20.40 uur bij de voorzitter werden afgeleverd.
Spoed overleg met Schweich leidde er toe, dat er duplicaten werden geschreven, en bij de finish in Schweich kon Martien van Eerd op eerste Pinksterdag 's avonds de overnachtingen uitreiken.
De deelnemers moesten nu ook het ontbijt aan de organisatie betalen.


Overnachting incl. ontbijt FL. 9,-- Het bleek, dat de kritiek op de inrichting van de zaal in 1967 iets meer achtergrond had, dan het bestuur vermoedde, want op dringend verzoek van enkele leden werd op de vergadering in januari (toen Pieter Buys werd geboren, en Cor Scheepers 25 jaar getrouwd was) besloten om bij "De Korenbeurs" weg te gaan, zodat moest worden uitgekeken naar een nieuwe startlocatie voor de Vierlandenrit en een zaal voor de prijsuitreiking.
Daar de vergaderingen tijdelijk werden gehouden in café MIJO aan de Woenselse Markt zou de start van de Vierlandenrit plaats vinden op de Woenselse Markt.
De prijsuitreiking op 15 juni werd gehouden in zaal CINTHA aan de Biesterdwarsweg.
De rit liep via de eerste Vaste Tijdcontrole in Dancing Wijnekenshof in Membruggen naar Gouvy, waar in restaurant Du Luxembourg de warme lunch kon worden gebruikt bestaande uit soep, kotelet met verse aardappelen en groente voor Bfr. 55,-- Via de vaste Tijd Controle in Café Zenners te Brandenbourg kwam de eerste deelnemer in de tourklasse om 17,54 uur bij Junges aan.
Lengte van de rit 394,5 km voor de tourklasse en 436,00 km. voor de Sportklasse.
De tweede dag was de eerste Vaste Tijd Controle bij de FINA pomp bij hotel ZUR POST in Musch, de vaste Rust Controle in het Stadhalle-Restaurant in Zulpich waar men voor DM. 6.50 soep schnitzel met frites en groente kon eten. De laatste Vaste Tijd Controle was bij café Hoeben in Stein. De eerste deelnemer kwam aan om 17,57 uur op de Woenselse Markt, waar in café MIJO de organisatie zat.
De lengte van de rit was de tweede dag voor de toerklasse 356,8 km. en voor de sportklasse 389,6 km. Voor het eerst werden in de geheime zones geen kilometerafstanden vermeld.


Als controleposten fungeerden:
Martien Beks, Jan Wouters, Willy Swinkels, Wim van Hout, Wim Swinkels (Sr) Gerrit van Zutphen (die de tweede dag de start deed in Schweich), Wil van Eerd, Leo Smulders, Wim Hermans, Cor Scheepers, zoon van Cor Scheepers, Ries Vermeulen, Jan Teunisse, Frans v.d. Meeren, Mevr. Staals, Jan Nouwens, Cor van Leeuwen (Rovulco) en Rieky Donkers, die de finish in Schweich deed. De finish aan de Woenselse Markt werd verzorgd door Tini Jannes.
Er waren 186 deelnemers, waarvan 144 auto's en 10 motoren in de toerklasse en 28 auto's en 4 motoren in de sportklasse. Winnaar werd in de toerklasse auto's Jos Peters uit Helmond met 13 strafpunten, bij de motoren J. Bijleveld uit Hilversum met 18 strafpunten.
In de sportklasse auto's Frans de Kemp uit Hilversum met 28 en bij de motoren weer M. Vink uit Leiden met 18 strafpunten. Mac Mierlo was weer de grootste club, gevolgd door MC Hilversum.
Er waren niet minder dan 36 merkenprijzen door secretaris Gerard van Wanrooij bij elkaar geschreven. De DM stond op 91 cent en de BEF. op 7,23. Na de rit hielden we onder deelnemers een enquête, waarbij 22 vragen werden voorgelegd. We kregen 95 formulieren terug, maar eerlijk gezegd heeft de uitslag van deze enquête geen aanleiding gegeven om iets aan de rit te veranderen.