EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

De 17e vierlandenrit

1974

2 en 3 juni

Half maart werd de voorzitter benaderd door Hermann Schmitt, die op 18 mei met de Harmonie uit Schweich voor een uitwisselingsconcert naar Ravenstein ging, voor een tussenstop bij de EMAC in Eindhoven.
Natuurlijk kwamen ook de Winzergruppe en de Weinzecher mee en het zou fijn zijn als er ook nog een optreden op de Piazza kon worden georganiseerd.. Als de voorzitter het dan ook nog zo kon regelen, dat ze op de terugreis van Ravenstein naar Schweich op maandagmiddag een bezoek konden brengen aan het Evoluon, dan zou dat helemaal prachtig zijn.
Hermann deed er een folder bij van de Verkehrsverein, die hij dan in Eindhoven wilde verspreiden tijdens het concert. Of Martien maar zo goed wou zijn om bijgevoegde tekst in het Nederlands te vertalen, zodat hij een Nederlands inlegvel in de folder kon doen. Het was 15 maart en de voorbereidingen voor de Vierlandenrit waren in volle gang, maar dit moest natuurlijk ook gebeuren.

Op 2, 3, 4 en 5 mei gingen Johan van Ojen en Martien van Eerd de rit uitzetten en in Schweich werd uiteraard de vertaling overhandigd en de gewenste afspraken met de Harmonie, enz. enz. gemaakt. 10, 11, 12 en 13 mei werd de rit gecontroleerd door Johan van Ojen, Martien van Eerd en met dit jaar alleen Frans Klaassen. Tijdens deze controle moest er in Schweich nog heel wat besproken worden, en bovendien moesten we een Weinprobe meemaken in Riol, waar de burgemeester prijs stelde op onze aanwezigheid. Voor Johan van Ojen was het niks, maar Martien van Eerd en Frans Klaassen hebben Burgemeester Oberbillig niet teleurgesteld. We bleven in Riol in Gasthaus "Zum Rosengarten" (M.Dany) overnachten. We waren vrijdagmiddag vertrokken en de controle eindigde 's avonds in Luik. De tweede dag ging het via Balter naar Schweich en zondags werd de tweede dag weer tot Luik gecontroleerd, om 's maandags het laatste stuk tot Eindhoven, met inbegrip van de sportklasse, te controleren. De routebeschrijving was getikt op calques, die op een lichtdrukmachine werden afgedrukt. Dank zij dit systeem was het al makkelijker om te raderen en wijzigingen aan te brengen.
Direct na de controle werd de routebeschrijving drukklaar gemaakt evenals de ingetekende sportklassekaartjes, want we moesten naar de drukker en alles regelen voor de ontvangst van het gezelschap uit Schweich. Op 18 mei kwam de bus uit Schweich naar Eindhoven, bij de - voor deze gelegenheid spuitende - fontein aan de Leenderweg opgewacht door de voorzitter en naar de Tongelresestraat geloodst, waar het hele gezelschap een Brabantse koffietafel kreeg aangeboden. Het mag best eens gezegd worden dat Tjeu en Ria Domenie een belangrijk aandeel hebben gehad in het kostenplaatje van onze gastvrijheid. Het concert op de Piazza was weer een grandioos succes en de reclamefolders met vertaling vonden gretig aftrek bij het Eindhovense publiek. EMAC heeft in de loop der jaren een enorme bijdrage geleverd aan het opvijzelen van het toerisme in Schweich. Uiteraard gingen we ook naar het concert in Ravenstein. De uitwisseling van de Harmonieën is niet meer, maar de Vierlandenrit draait nog steeds.

De rit ging de eerste dag via de vaste tijdcontrole in café "De la Place" in Henri-Chapelle naar de vaste rust bij Balter in Losheim, waar Wil van Eerd met haar staf de ontvangst en verzorging regelde. Vervolgens naar de vaste tijdcontrole in café "Erasmy" in St.Thomas en zo naar Schweich, dat we binnenkwamen via de Feldweg en Madellstrasse waar Jan Teunisse even voorbij het viaduct de finish deed. Tussen St. Thomas en Schweich had de sportklasse op de kaart 10 cirkels af te werken. De tweede dag ging de rit via de vaste tijdcontrole in café Hengesch-Schuler in Wilwerwiltz naar de vaste rust in Gouvy Restaurant "De Luxembourg" en via de vaste tijdcontrole bij Luna in Alken naar Eindhoven. De sportklasse had in de driehoek Hasselt, St. Truiden en Tongeren 13 cirkels te verwerken. De eerste dag had de rit een lengte van 361,87 km voor de toerklasse en 401,39 km voor de sportklasse. De tweede dag resp. 390.25 km en 453.20 km derhalve totaal resp. 752.12 km en 854.59 km.
Als controleposten waren er dit jaar: Tinie Swinkels, Jan Nouwens, Annie Janssen, Wil Schuurman, Cor Hegge, Wil van Eerd, Harry Schellekens, Leo Smulders, Wim Hermans, Wim Swinkels, Jos Hanique, Dick Kastricum, Cor van Ojen, Aart de Vos, Jan Teunisse, Eric van Eerd (14) en Rob Smulders. Er werden 576 bedden gereserveerd verdeeld over 232 tweepersoons, 29 eenpersoons 23 driepersoons en 1 vierpersoonskamer. Volgens de gegevens uit Schweich sliep het "Zigarmännchen (Herman van Gestel) bij de fam. Roman in Schweich. De prijzen varieerden van DEM 12,-- tot DEM 18,-- Totaal kostte de overnachting DEM. 8.000,-- De Belgische Frank stond op 6.75 en de Duitse Mark noteerde 106.75.
De verzekering werd via de KNMV bij de Nationale Nederlanden ondergebracht.

Omdat we een veertigtal deelnemers hadden geweigerd, vanwege de grote toeloop besloeg het deelnemersveld 266 voertuigen, waarvan 204 auto's en 16 motoren in de toer- en 46 auto's in de sportklasse. Eigenlijk was het maximale aantal deelnemers door de organisatie nog steeds op 250 gesteld, maar in de praktijk konden we dat niet handhaven.
Bij de besprekingen in Schweich kwam steeds het probleem van de overnachtingen naar voren, en er werd zachte druk op ons uitgeoefend of we de rit niet naar een andere datum konden verschuiven. Daarom hielden we een enquête onder de deelnemers. Er kwamen 70 formulieren terug, waarvan 53 toch zouden meerijden als de rit op een ander weekend in mei was en 17 vulden in dat ze dan niet meer mee zouden doen.
Met dit gegeven zouden we ons nut kunnen doen. Tegelijkertijd enquêteerden we wie er een tripmaster, speedpilot of honderdmeterteller gebruikte.

Op de vergadering volgend op de Vierlandenrit kwam er een rapport, amendement of hoe we het ook mochten noemen van de uitzetter, controleur en uitvinder Johan van Ojen, waaruit bleek, dat er volgens hem een tiental deelnemers was, die er een manier van rijden op na hield, dat het voortbestaan van de rit in gevaar kwam. Hij stelde voor om 2 rijdende controleposten in te lassen, die als politieagent tijdens de rit, op gevaarlijke kruisingen en andere punten, waar de uitzetters verwachtten, dat er verkeersovertredingen zouden worden gemaakt, zouden noteren welke deelnemers de wegcode ernstig negeerden.
Deze deelnemers moesten dan worden gediskwalificeerd en voor niet minder dan drie jaar van deelneming worden uitgesloten. Bij de uitslag zouden deze diskwalificaties moeten worden vermeld. Afgezien van de te nemen maatregelen was het signaal terecht. Johan van Ojen vond dat de rit meer gebaat was met 200 redelijk rijdende deelnemers. Hij wilde het voortbestaan veiligstellen.
Een week later kregen we via het huisadres van Tini Jannes een brief van het Parquet du Tribunal d' Arrondissement de Diekirch, waarin de Staatsanwalt ons liet weten dat de op 3 juni georganiseerde Vierlandenrit strijdig was met artikel 143 van het Groothertoglijk besluit van 23 november 1955. Hij zag af van strafvervolging maar verzocht ons in de toekomst de wettelijke voorschriften in acht te nemen.
De rit werd in de tourklasse gewonnen door J. Gruijters uit Aarle-Rixtel met 7 strafpunten de sportklasse ging de eerste prijs naar R. Mol uit Schiedam. Bij de motoren won H.v.d. Burch uit Hilversum. Er waren 11 dames-equipes met Mevr. Vink als winnaar. Mac Mierlo was de club met de meeste deelnemers, en Ambro Slegers was het best geklasseerde Emac-lid. Ook nu waren er weer merkenprijzen (22), waarvan 10 geschonken door Jan van Geffen uit Asten voor VW rijders. Het inschrijfgeld bedroeg voor de auto's FL. 45,-- en voor de motoren FL 35,--