EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

De 32e vierlandenrit

1989

20 -21 mei

Voor Schweich was het de dertigste keer, dat de Vierlandenrit er zou finishen en starten. Reden genoeg om er even bij stil te staan. Op 14 en 15 maart gingen Martien van Eerd en Ambro Slegers naar Schweich voor de eerste besprekingen, want er zou toch iets aan gedaan moeten worden. Van de Fährturm werd een tekening en foto gemaakt, waarvan Tonny Aben de tegel ontwierp, met daarop natuurlijk de vermelding, dat we 30 jaar Vierlandenrit in Schweich hadden. De Trierer Volksfreund schreef lovend over dit gebeuren, en tijdens de wijnfeesten in september, toen het bestuur op uitnodiging aanwezig was op de wijnfeesten, hebben we aan het gemeentebestuur een Polychrome herinneringsbord overhandigd dat was vervaardigd door bemiddeling van Henk Schopping uit Huizen. Overigens was er niet veel van het gemeentebestuur te zien. Hermann Schmitt nam zoals altijd de honneurs waar. Ons bezoek was in maart al afgesproken, maar desondanks had het gemeentebestuur andere verplichtingen. Lothar en zijn vrouw waren wel aanwezig bij het aangeboden diner in huize Denhart.
De overnachting bij "der Emil" liet nogal wat sporen na in het kippenhok van huize Denhart. Vooral de haan moest het ontgelden, en werd zo toegetakeld, dat we voor vervanging moesten zorgen.
De eerste en laatste etappe werden weer uitgezet door Martien van Eerd en Rieky Slegers. Op 20,21,22 en 23 april zorgden Johan van Ojen en Martien van Eerd voor de overige etappes, die later door Ambro Slegers in drie dagen werden gecontroleerd, met als motto "30 jaar jong". De rit liep van Eindhoven naar de vaste tijdcontrole in café "De Orchidee" in Rosmeer en vervolgens naar Balter in Losheim voor de middagrust, om zo via Anni Thielen in Dackscheid voor de 30ste keer te finishen in Schweich. De tweede dag ging het via de vaste tijdcontrole bij café "Goebel" in Dahl naar "Le Carrefour" op de Baraque Fraiture voor de middagrust en vervolgens via de tijdcontrole in Alken, waar café Luna was omgedoopt tot café "Concorde", naar Eindhoven.

De rit had de eerste dag een lengte van 374,33 km. en de tweede dag van 386,87 km.
Bij de vaste rust in "Le Carrefour" bleek de lunch BEF 350,-- te kosten, terwijl in het boekje stond vermeld BEF 300. Jan Teunisse loste het op en de voorzitter ging na de rit een bijbetaling doen van FL. 635,-- Tegelijkertijd werd de rit in Polleur en Weijwertz nog even op vermeende onjuistheden gecontroleerd.
Ambro Slegers had voor beide dagen een organisatieschema gemaakt, zodat (als het goed was) iedereen precies wist waar hij in de organisatie stond en wat van hem verwacht werd. Drukkerij Van Haaren leverde de enveloppen, en controlekaarten, waarmee iets niet goed scheen te zijn, want de voorzitter moest met spoed bij Jansen in Steensel nieuwe laten drukken, die precies de helft minder kostten.
De start in Eindhoven was weer in handen van de bekende groep onder leiding van Tini Jannes. Onderweg stonden op controle: Jos Slegers, Willy Pontenagel Jr., Harry van Galen, Willy Swinkels, Piet Vermeulen, Jolanda de Kruijff, Rob Vierveijzer, Pierre v.d. Heijden, Gerard van Wanrooij, Toon van Kruijsdijk, Jan Teunisse, Marinus Buys, Fred. Ossel, Jan Fremouw, Frans v.d. Meeren, Jos Smulders, B. de Roos, René Bor, Fons Verschuuren, Annie van Cranenbroek, Frans Slegers, en aan de finish in Schweich weer Jos Hanique. De finish in Eindhoven werd weer verzorgd door Marinus Buys en Herman van Gestel met hun medewerkers.

Op de prijsuitreiking op zaterdag 27 mei werd de eerste prijs bij de automobielen uitgereikt aan A. van Vlerken uit Mierlo met 2 strafpunten, en bij de motoren ging de eerste prijs naar B.E. Eilander uit IJsselmuiden. M.T.C. Nuenen was met 15 deelnemers de grootste club, gevolgd door Budel met 13 en Hilversum evenals Tilburg met 10. Hans Dekker was het best geklasseerde Emac-lid. Fien Spaninks won de eerste prijs bij de damesequipes. Er waren 295 deelnemers, waarvan 196 auto's en 99 motoren.
Voor de overnachting waren 445 slaapplaatsen gereserveerd. Het feit, dat de voorzitter niet meer werkte had zijn terugslag op het aantal advertenties. Alleen Bavaria bleef nog vanwege de goede relatie, en juist die ene advertentie konden we om druktechnische redenen alleen maar plaatsen in de routebeschrijving
Bij de evaluatie bleek dat het systeem van voorop rijden nu uitstekend had gewerkt. Voor alles en iedereen uit reed Johan van Ojen met Fons Verschuuren, met als taak het controleren van de rit en het waar nodig ompijlen. Als tweede kwam Jos Smulders en Frans v.d. Meeren die ook dit jaar weer de zorg voor de klokken had. Met deze groep reden ook de controleposten mee. Als laatste kwam Tjeu Domenie met Martien van Eerd en Ambro Slegers met Rieky voor de eindcontrole van de rit en controleposten. Johan van Ojen vond het voorop rijden een goede zaak maar minder gezellig. De idee om een videocamera met tijdregistratie ergens geheim op te stellen zou worden bestudeerd, en zo mogelijk volgend jaar worden ingevoerd. Om fouten te voorkomen, zal Frans v.d. Meeren aan de klokken een aanslag maken voor de kaart, zodat het in het verkeerde vakje stempelen niet meer kan voorkomen. Het was Martien van Eerd slecht bekomen, dat Johan van Ojen opmerkte, dat het "bekomen" van inlichtingen een Germanisme was dat diende te worden vervangen door "verkrijgen".

In 1988 hadden we bemerkt, dat er een concurrent zou kunnen komen van "Wheel Promotions" uit Eindhoven, die een "3-Landenrit" hadden georganiseerd. Ambro Slegers en Martien van Eerd reden op 15 en 16 april 1989 deze tweedaagse rit, met overnachting in Prüm, mee. Het was een mooie toerrit met duidelijke routebeschrijving en foto's zoeken, maar beslist geen concurrent voor onze Vierlandenrit.
Het feit, dat er een conflictsituatie ontstond met Johan van Ojen, die het niet eens was met zijn vergoeding, maar in feite andere grieven had, wierp zijn schaduw vooruit en was slechter voor het voorbestaan van de Vierlandenrit.