EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

De 51e vierlandenrit

2008

Een woord van de organisatie 

  Was de rit, zoals vroeger, nog maar met Pinksteren. Dan zouden we geweldig weer hebben gehad. Helaas was dit nu niet het geval. De urenlange regen waaronder deelnemers van huis naar de start en van de start tot ver in de rit gebukt gingen deed vooral de motorrijders en een aantal cabrio-achtige voertuigen zich afvragen waar ze aan waren begonnen. Gelukkig klaarde het in de tweede helft van de ochtend wat op en waren er zelfs deelnemers die het voor de rest van de dag droog hielden door tussen de buien door te rijden.

 


 De zondag begon met een stevige mist, die niet alleen redelijk lang aanhield maar ook nog eens de temperatuur deed dalen tot een graad of zeven. Hoe dichter we echter bij Nederland kwamen hoe beter het werd. 
 Ook werd de rit, maar vooral de betrokken deelnemers, geplaagd door een relatief groot aantal ongevallen. Zover de organisatie ter ore is gekomen waren een drietal auto’s betrokken bij aanrijdingen en zagen minimaal 5 motorrijders het wegdek van dichterbij. We hebben geen idee of statistisch gezien een dergelijk aantal behoort bij de ca. 325.000 km die deelnemers en organisatie in deze twee dagen rijden, maar het stemt ons niet vrolijk. De ongevalredenen zijn velerlei en lang niet altijd de schuld van de deelnemer. Wanneer er echter bijvoorbeeld een ongeval gebeurd op een plek die door de organisatie juist als gevaarlijk werd aangegeven, stemt dat tot nadenken.Het lijkt er haast op, dat de extra aandacht die we besteden aan het zo veilig mogelijk rijden averechts werkt op de deelnemers. Hopelijk vergissen we ons echter daar in. 

Waar we ons niet in vergissen is het gedrag van een geleidelijk steeds groter wordende groep van zich misdragende deelnemers voor en bij de controleposten. Klachten door controleposten nemen toe en deelnemers onderling blijken nog net niet op de vuist te gaan, maar wel de nodige overlast te veroorzaken voor het plaatselijke verkeer.Hoewel het overgrote deel van de deelnemers zich heel correct en vriendelijk gedraagt, blijkt het vertrouwen van de organisatie in het sportieve gedrag van volwassen mensen voor een aantal deelnemers misplaatst. Enerzijds het ten koste van alles willen behalen van de goede tijd en anderzijds banale pesterij en vandalistisch gedrag. We zullen helaas controleposten, naast hun taak tot het verstrekken van de tijd, weer de boeman moeten laten spelen. Daar zijn zij niet blij mee en is de organisatie niet blij mee. De enige die het graag wil is blijkbaar de deelnemer. Overigens kunnen wij u bij voorbaat mededelen dat de controlepost ALTIJD GELIJK HEEFT ! 

We hopen echter, dat de zorgen die we ons hierover maken voorbarig zijn. Dat we volgend jaar voor de 52e maal een prachtige en ditmaal met zon overgoten rit zonder ongevallen gaan krijgen en dat de reacties, zoals we die dit jaar tenslotte ook in groten getale hebben gehad weer onverdeeld positief zullen zijn, zodat we als organisatie met alle medewerkers er weer met zeer veel zin de schouders onder gaan zetten.

 De organisatie


 (foto's de partyfotograaf)

Ook de prijsuitreiking op 31 mei zit er weer op.
Net als voorgaande jaren was de prijzentafel weer dik in orde.

 


De voorzitter sprak van een geslaagde Vierlandenrit 2008.
Wat dit jaar wel opviel was het aantal ongelukken. 
  Ook het weer deed dit jaar niet zijn best. Het aantal klachten van deelnemers over deelnemers is dit jaar ook toegenomen. Volgens de voorzitter zit er niet veel op dan de dubbele stempel volgend jaar weer eens van stal te halen om een prettig weekend voor iedereen te garanderen. 
Na het bedanken van alle vrijwilligers en het in de bloempjes zetten van diverse vrijwilligers werden de prijzen dan uiteindelijk uitgereikt aan de equipes die daar voor in aanmerking kwamen.

Bij de auto's hadden plaats 1 tot en met 4 elk 2 strafpunten waardoor het reglement uitsluitsel moest brengen.
Winnaar bij de auto's 2008 is het equipe Kuijpers uit Tilburg met 2 strafpunten waarvan nul op dag 1.

  1. 139 - J.A.F. Kuijpers TILBURG   0 +   2 =    2
   73 - J.M. Loomans ASTEN   1 +   1 =    2
   42 - D.J.M. Hover EINDHOVEN   1 +   1 =    2
   41 - G.P.J. van Och VALKENSWAARD   1 +   1 =    2

Winnaar bij de motoren 2008 was het equipe van Kasteren uit Tilburg met 47 strafpunten.
Hier was de uitslag iets duidelijker...

  1. 355 - M.C.A. van Kasteren TILBURG  13 +  34 =   47
  2. 354 - H.J.P. van Dalen TILBURG  16 +  40 =   56
  3. 356 - J.C.A. van de Gender TILBURG   8 +  68 =   76
  4. 357 - R.A.G. van den Berg TILBURG  21 +  82 =  103
  5. 164 - J.P.A. Zwegers LUYKSGESTEL 132 +  20 =  152

De dames maakte het dit jaar spannend. Maar met twee strafpunten minder was het equipe uit Nuenen dit jaar weer de verdiende winnaar.

  1.  74 - A.A.M.E.H. Rijsmus NUENEN  16 +   7 =   23
  2.   6 - D.A.C.M. Clermonts EINDHOVEN  16 +   9 =   25
  3.  17 - E.G.P.J. Godschalx LEENDE  35 +  14 =   49
  4.  62 - M.J.D.C. Jannes VELDHOVEN  44 +  20 =   64
  5.  24 - F.A.P. Kooiman-v.d.Aalst EINDHOVEN  57 +  22 =   79