EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

De 52e vierlandenrit

2009

 EEN WOORD VAN DE ORGANISATIE

Wat het weer betreft toonde de rit van dit jaar overeenkomst met vorig jaar. Nat, nat, nat…. Bij terugkomst in Nederland bleken ze het daar twee dagen bijna geheel droog te hebben gehouden. De deelnemers bleken echter de eerste dag Pluvius te hebben ontmoet ergens tussen de vaste rust en de Belgisch-Luxemburgse grens. De tweede dag reisde hij zo’n beetje vanaf de start met ons mee. Bijkomend gevolg van zijn aanwezigheid is, dat de hoeveelheid ongevallen toeneemt. Gelukkig zijn de meeste motorrijders, want dat is in zo’n geval de kwetsbaarste groep, zo verstandig om de snelheid er uit te halen en bleef de schade bij het vijftal motoren, zover wij gehoord hebben, beperkt tot materiële schade aan motor en kleding.


De snelheid er uit halen is iets wat de organisatie al jaren tracht te bereiken. Wat een deel van de deelnemers blijkbaar niet wil begrijpen is dat een groot aantal zich met grote snelheid verplaatsende Nederlandse voertuigen in het buitenland op zijn minst de aandacht trekt. Erger is het dat het de plaatselijke bevolking en andere weggebruikers irriteert en agressie opwekt. Dan is de komst van een boze politieagent slechts een kwestie van tijd. En bij dit alles is onze Vierlandenrit het minst gebaat. De organisatie tracht met inzet van veel werk, tijd en personen een mooi evenement te organiseren. Gezien het aantal deelnemers wordt dat op prijs gesteld en daar zijn wij ook dankbaar voor. In hun enthousiasme vergeten zij echter wel eens dat het hun gedrag is dat het voortbestaan van de Vierlandenrit bepaald of in gevaar brengt. 

Een aantal jaren terug werd de pauze bij de vaste tijdcontrole verlengd naar 5 minuten om de deelnemer zonder “scheuren” toch de kans op een toiletbezoek en/of een kop koffie te geven.In een verder streven om de nadruk op of de noodzaak van hardrijden weg te nemen hebben we vorig jaar het “bestraffen” van rustig rijden naar de vaste tijdcontrole of de vaste rustcontrole weggenomen door voor te laat komen geen tijdstrafpunten te geven, zoals ook al bij te vroeg binnenkomen reeds de gewoonte was. Het vrijgesteld zijn van tijdstrafpunten werd beperkt tot de tijd waarbinnen een controlepost was geopend voor de betreffende deelnemer. Het proberen meer dan 15 minuten te vroeg bij een vaste controle binnen te komen is volstrekt nutteloos en getuigt alleen van het, voor de rit, onverantwoord hard rijden. Derhalve heeft men dan ook de vaste controle gemist en krijgt men 30 strafpunten. 

Zoals vorig jaar reeds aangekondigd werd ook het veel ergernis veroorzakende stoppen in het zicht van een geheime tijdcontrole en het zich misdragen bij het aandoen van een tijdcontrole bestraft. De eerste dag kregen we van deze daartoe speciaal uitgezochte controlepost te horen dat deelnemers zich “voorbeeldig”gedroegen. Helaas bleek dit toeval. De tweede dag werd een aantal malen “bestraffend” opgetreden met de van oudsher bekende “dubbele stempel”.De organisatie betreurt het ten zeerste dat deelnemers alleen via bestraffing tot sportief gedrag kunnen worden bewogen.  

Gelukkig heeft de organisatie toch ook veel positieve reacties gekregen en gezien dat velen zich wel meewerkend gedragen. Hieruit put zij het plezier weer de schouders er onder te zetten om in 2010 de 53e editie van de Vierlandenrit te verzorgen. 

De organisatie