EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

De 55e vierlandenrit

2012

De 55e Vierlandenrit was een lustrum voor ritten in de regen. De jubileumrit in 2007 was de laatste die geheel droog is verlopen. Dit jaar had gelukkig de zaterdag de zon nog aan zijn zijde, maar de zondag was voor een aantal deelnemers van begin tot einde gevuld met regen. Slechts af en toe deed zich een korte droge periode voor. Vooral de motorrijders kregen het voor hun kiezen. Een groot aantal bleken reeds onderweg besloten te hebben om via de snelweg of anderszins de kortste weg naar huis te kiezen. Opvallend weinig kwamen er aan de finish in Altweerterheide. Bijkomend voordeel van de vele regenrijke jaren is dat met name de motorrijders, als meest kwetsbare groep, het steeds beter recht kunnen houden. Zover het de organisatie ter oren is gekomen zijn er een zestal onderuit gegaan, waarbij en stuk of vier op een plek waar olie op de weg bleek te liggen.

Helaas werd een van de controleposten ook dit jaar weer geconfronteerd met de politie. En wederom vanwege dezelfde reden als vorig jaar. Het ’scheuren’ van deelnemers door het dorp na de controlepost. En onder scheuren wordt lang niet altijd verstaan 100 km per uur of piepende banden. Maar als in het dorp een 30 km zone bestaat, dan zijn tientallen ‘buitenlandse’ auto’s die daar met 50 km per uur doorkomen buitengewoon opvallend en irritant.

Helaas blijken deelnemers maar niet te begrijpen dat ze het op deze wijze op den duur zelf onmogelijk maken om deze rit nog te organiseren. Dit afgezien van het ondankbare naar alle inspanningen en werk van vele mensen bij onze vereniging.

Even irritant en aandacht trekkend zijn de stilstaande auto’s voor de tijdcontroles. Andere deelnemers, maar vooral het lokale verkeer, hinderend vestigen zij op een negatieve wijze de aandacht op de rit. Met een groter aantal cameraposten kort voor de tijdcontroles gaan deze deelnemers toch hun strafpunten krijgen. Laat hierbij duidelijk zijn dat wij als organisatie deze cameraposten als onnodig en extra mankracht en geld kostend beschouwen. Wanneer de wachtende deelnemer verdwijnt, verdwijnt ook de camera.

Maar natuurlijk is lang niet alles negatief. Gelukkig is het merendeel zelfs positief. Wij hebben het als prettig en daarmee stimulerend ervaren dat deelnemers enthousiast bleken te zijn over de omgeving waardoor en wegen waarover de rit voerde. Ondanks dat sommige deelnemers het leuk vonden om met spinnende wielen de controlepost in stofwolken te hullen, waren deze posten voor het merendeel positief over het gedrag van de meeste deelnemers. Het blijven de enkele ‘rotte appelen’ die het beeld bepalen.

De Happy Mosel is ingekrompen en start later zodat alle deelnemers weer op een normale manier en op tijd in Schweich kunnen komen op de zondagmorgen. De nieuwe vaste tijdcontrole in Daun is een prachtige en mooi gelegen locatie. Alleen jammer dat de deelnemers er niet aan denken dat zij niet alleen zijn. Het vereist n.l. wat creativiteit en fantasie om zodanig te parkeren dat er een rijweg open blijft. En dat valt dus niet mee.

Ondanks de weergoden en wat onnadenkende deelnemers kan deze Vierlandenrit toch als geslaagd worden beschouwd. Na de vakantieperiode zal ongetwijfeld de voorbereiding voor volgend jaar weer gaan starten. Iedereen, organisatie, controleposten en deelnemers hartelijk dank voor uw medewerking aan het slagen van deze Vierlandenrit.

De organisatie