EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

De 56e vierlandenrit

2013

Op een op het verkeerde moment overstekend hert na hebben we niets vernomen over ongevallen. En dat is voor een organisatie van een rit het mooiste bericht dat we kunnen krijgen. Ook politie, aanwonenden en boswachters hebben zich tijdens deze rit niet met ons bezig gehouden. Voor een groot deel is dat op het conto van de deelnemer te schrijven. Goed verkeersgedrag valt niet op en draagt niet bij aan de anti rittenstemming.Helaas zijn er altijd weer enkele deelnemers die door onbehouwen en gevaarlijk verkeersgedrag de zaak trachten te verpesten. Zij worden dan ook door ons verzocht om volgend jaar geen inschrijfformulier meer te gebruiken.


Als onverwachte gebeurtenis was er dit jaar het rondtrekken van een harmonie, hetgeen door de tijdelijke afsluiting diverse reacties van deelnemers heeft opgeleverd. Als organisatie trachten wij in het voortraject al te achterhalen wat er aan grootschalige gebeurtenissen te verwachten zijn die ons pad zouden kunnen gaan kruisen. Daar houden we dan bij het bepalen van de route rekening mee.De route is echter zo’n 750 kilometer lang en een uitrukkende harmonie, een processie, een gildeoptocht, een begrafenis, een bruiloft, een buurtbraderie, een gesloten overweg, een lossende of ladende vrachtwagen, koeien die van weiland wisselen over de openbare weg, een brand, verdwenen omleidingspijlen, aanrijdingen die de weg blokkeren etc. kunnen door ons niet worden voorzien.

Het ontstane probleem kan 1, 2, 5, 10, maar ook 50 deelnemers treffen. Voor de ene deelnemer kan dat een of twee minuten zijn, voor een ander 15 minuten of misschien een half uur. Wanneer je voor een deelnemer, al is het ook maar één minuut, de zaak gaat aanpassen zul je dat voor allen die daar last van gehad hebben ook moeten doen, ongeacht of zij op tijd rijden. Het is onmogelijk om alle benadeelden op te zoeken en het is ook onmogelijk om in te schatten tot hoever het oponthoud zijn invloed op de tijd van een deelnemer heeft gehad. Iedere aanpassing bevoor- of benadeelt de ene deelnemer ten opzichte van de ander. Je zou dus een groot deel, zo niet alles, na zo’n oponthoud, om redenen zoals hierboven omschreven, voor alle deelnemers moeten neutraliseren.

In de 56-jarige geschiedenis van onze rit is dit al vele, vele malen aan de orde geweest. Als organisatie is daar al tientallen jaren terug een besluit over genomen. Een besluit dat voor sommigen vervelend uitpakt, maar dat organisatorisch de enige duidelijke beslissing is. Met alles wat de organisatie kan voorzien wordt rekening gehouden. Wanneer er iets mis gaat door een fout van de organisatie wordt er geneutraliseerd. In alle andere gevallen is het ‘all in the game’ en verandert er niets in het tijdschema.

We hopen alleen dat de deelnemer dit begrijpt en zich na zo’n tijdverlies niet te buiten gaat aan een enorme scheurpartij om tijd in te halen. Rij de rit rustig uit en geniet er van. Volgend jaar komt er, ijs en weder dienende, weer een Vierlandenrit.

De organisatie