EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

De 57e vierlandenrit

2014

De 57e Vierlandenrit was de rit van de verandering.

Op de eerste plaats het weer. Vermoedelijk is er een aantal deelnemers, dat nog nooit een Vierlandenrit zonder regen heeft meegemaakt. Dit jaar wel. Voor het eerst na 6 jaar. 

En wanneer de zon schijnt is vanzelfsprekend natuur en omgeving nog mooier. De zon moet echter wel de kans krijgen om een mooie route op te fleuren. En daarvoor hebben onze ‘nieuwe’ uitzetters gezorgd. Weliswaar lopen zij al weer enige jaren mee, maar dit jaar hebben zij de verantwoording genomen voor het samenstellen van alle Vierlandenrittrajecten. Dat Cornell van der Heijden en Peter Maas uit het goede Vierlandenhout zijn gesneden bleek wel uit de enthousiaste reacties van de deelnemers over de prachtige goed lopende route. 

Minder zichtbaar, maar daarmee niet minder belangrijk is de verandering op administratief gebied. Jan Teunisse was 40 jaar de man van onze Vierlandenritadministratie. Verantwoordelijk voor alles wat op papier komt, van Paaswensen tot uitslagenboekje en van website tot overnachtingadressen, werd met de noodzakelijke grote zorgvuldigheid geregeld door Jan. De tijd die hij daarvoor jaarlijks nodig had laat zich niet in uren uitdrukken, maar in weken.

Ook weer langs de weg van de geleidelijkheid heeft Guillaume Hanique zich onder leiding van Jan ingewerkt in de materie. Hoewel vanzelfsprekend al heel veel via de computer ging is er toch een digitaliseringslag gemaakt. Vanaf de website tot wederom het uitslagenboekje is alles onder handen genomen en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat daarbij wel eens iets niet of anders loopt zoals we zouden willen. Hopelijk heeft de deelnemer daar weinig van gemerkt. Indien dat wel het geval is, onze verontschuldigingen daarvoor. 

Frank Beks, die al meer dan 25 jaar de rekenkamer verzorgde met een goed functionerend, maar inmiddels uit het ‘krijtjestijdperk’ stammend computerprogramma, vond de digitale vernieuwing een prima tijdstip om zijn werkzaamheden over te dragen. Guillaume heeft daarmee ook het rekengedeelte geïntegreerd in het totaalprogramma. Het is dus niet alleen vanwege de wereldkampioenschappen dat we veertien dagen genomen hebben voor de prijsuitreiking en niet één week zoals de laatste jaren gebruikelijk. 

De tijdbesparende en in de automatisering passende scanners hebben dit jaar en vaste plek gekregen. Gerard Spaninks die al jaren verantwoordelijk was voor het op de seconde nauwkeurig afstellen van de klokken heeft, wederom na een aantal inwerkjaren, zijn taak overgedragen aan Mark de Heus en Lucien Hanique. 

De proef vorig jaar met een afzonderlijke Vierlandentoertocht voor motoren op navigatie heeft er toe geleid dat deze GPS-rit een vast onderdeel gaat worden, waaraan dit jaar de helft van de ingeschreven motorrijders heeft deelgenomen. 

U begrijpt dus dat de organisatie zich gelukkig prijst met de vele positieve reacties op deze rit, waarbij we zeker niet voorbij zullen gaan aan kritische noten die vanzelfsprekend ook geuit zullen worden. Weliswaar maakt één zwaluw nog geen zomer, maar het is goede stap op de weg om de Vierlandenrit organisatorisch weer voor jaren met beide benen stevig op de grond te doen staan.

 

 

De organisatie