EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

De 59e vierlandenrit

De 59e Vierlandenrit kenmerkte zich met prachtig rittenweer…….  op de laatste uren na. In 2014 hadden we een droge Vierlandenrit, maar voor de voorlaatste moeten we terug tot 2007.

Desalniettemin kunnen we tevreden terugkijken op het verloop van deze rit. De heren Peter Maas en Cornell van der Heijden hebben er weer een prachtige rit van gemaakt. Daarbij hebben zij twee nieuwe vaste tijdcontrole plekken gevonden in Berdorf en Vossenack om weer wat variatie in de route te kunnen brengen. Ook de motorrijders, die hun aparte route op navigatie hadden, waren tevreden over de weg die zij volgden.

Er waren dit jaar enige reglementaire veranderingen. 

Op de eerste plaats hebben plaatsnaamborden voortaan alleen nog betrekking op echte plaatsnaamborden en niet meer op de borden met de namen van rivieren en kanalen. Deze borden en bordjes komen tegenwoordig niet alleen bij rivieren van formaat voor, maar bijna bij iedere sloot met stromend water. Daarbij staan ze vaak met de weg mee en soms een heel eind van de weg af. Dit komt de duidelijkheid niet ten goede en door het zoeken komt de verkeersveiligheid in het gedrang. 

Vervolgens is de gemiddelde snelheid met 2 km per uur verhoogd. Voor de deelnemer vergemakkelijkt dit het rekenen (700 meter i.p.v. 666,66 meter per minuut) en het geeft de organisatie, over de gehele dag genomen, wat meer armslag.

Tenslotte het invoeren van de gele vlag. Deze vondst blijkt zowel door deelnemers als controleposten hooglijk op prijs te zijn gesteld. Het is een stuk rustiger aan de controlepost. Het feit dat men aan de rechter zijde van de weg voor de gele vlag rustig het goede moment af kan wachten houdt wel in dat we strenger gaan controleren op niet meer ‘noodzakelijk’ overtredingen.

Stoppen links van de weg, dubbel parkeren en hinderlijk langzaam rijden voor de gele vlag wordt ‘beloond’ met een dubbele stempel en 60 strafpunten. Datzelfde geldt wanneer men tussen de gele vlag en de controlepost stopt of hinderlijk langzaam rijdt. Dat hinderen betreft zowel het plaatselijk verkeer als de overige deelnemers. De beoordeling ligt bij de controleur die in zijn beslissing onvoorwaardelijk door de organisatie wordt gesteund. Wanneer een deelnemer uit wil proberen hoever hij kan gaan loopt hij dus een risico.

Vanzelfsprekend houdt de gele vlag niet in dat men in de tussenperiode onbeperkt hard kan rijden. De cameracontrole blijft gehandhaafd.

Het aantal controleposten was dit jaar wat minder. Dit kan incidenteel zijn, doch de aantallen van voorheen zullen we niet meer halen. Een locatie moet aan allerlei veiligheidseisen voor het verkeer voldoen en in de omgeving passen. Gezien de hedendaagse weginrichting en verkeersintensiteit wordt het steeds moeilijker om verantwoorde plekken te vinden. 

De enquête die is uitgereikt en in groten getale (waarvoor hartelijk dank) weer ingeleverd gaat ons, naar wij hopen, op weg helpen om de 60e Vierlandenrit van 2017 weer tot een succes te maken.

De organisatie