EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

De 62e vierlandenrit

De Vierlandenrit 2019 telde (routebeschrijving + GPS) ca. 165 deelnemers. Wederom een daling t.o.v. voorgaand jaar. Een daling die al een jaar of 7 plaats heeft. Geleidelijk aan zijn we aan het punt geraakt dat de rit voor ons als vereniging onbetaalbaar wordt. We hebben daar waar mogelijk op de kosten bezuinigd en het inschrijfgeld verhoogd. Verdere bezuinigingen zijn nauwelijks mogelijk. Verhogen van het inschrijfgeld zal door velen ook niet in dank worden afgenomen en tot afhaken leiden. Daartegenover rekenen gelijksoortige ritten inschrijfgelden die 100 tot 200 Euro hoger liggen dan bij de Vierlandenrit. Zij hebben dan ook niet ons aantal deelnemers. Om deze prachtige rit de komende jaren voort te kunnen zetten hebben wij dus een groter aantal deelnemers nodig!! Dit kunnen we bereiken wanneer u allen als ambassadeur van de Vierlandenrit gaat optreden en de rit bekendheid geeft bij familie, vrienden, bekenden, buurtgenoten etc. ZEGT HET VOORT!!

Een Vierlandenrit zonder regen is nauwelijks voorstelbaar. Dus ook deze 62e editie niet. Gelukkig beperkte de nattigheid tot de eerste uurtjes. Sommigen hadden vanaf een uur of acht geen regen meer, anderen moesten daarvoor wachten tot ca. 09.30 uur. Maar daarna was het dan ook fantastisch rittenweer. Zon en wolken wisselden elkaar af onder een aangename temperatuur.

De GPS rijdende motoren volgden een andere route dan de deelnemers die een routebeschrijving hadden. Naar hun zeggen hadden zij weer een prachtige route voorgeschoteld gekregen die hen voerde naar dezelfde Vaste Tijdcontroles en dezelfde Vaste Rust locaties als de Vierlandenritdeelnemers. Deze Vierlandenritdeelnemers reden dan ook over andere wegen, maar kwamen met de GPS-rijders via Vossenack, Mendig en de luchthaven in Lautzenhausen bij de finish in Schweich. De tweede dag had men in Irrhausen de eerste VTC. Restaurant Im Pfenn ontving dit jaar de Vierlandenrit voor de eerste maal. Zowel Balter als Eetcafé Riekelt waren vertrouwde adressen waarlangs de route weer naar Altweerterheide voerde.

Dit jaar waren er vier camera’s in de Vierlandenrit opgenomen. Vrij snel in het eerste traject werd, voor iedereen duidelijk zichtbaar, de tijd opgenomen. De camera in het 3e traject was veel minder zichtbaar en slechts enkelen hebben hem dan opgemerkt. De tweede dag stond de camera in het 2e traject. Zowel bij deze locatie als die in het 3e traject was de camera, wanneer je op het juiste moment keek, zichtbaar voor de passerende deelnemers. Het blijkt dat met het verstrijken van de tijd de deelnemers achtelozer worden op hun gemiddelde en er steeds meer strafpunten vallen.

Ook dit jaar zijn er weer enkele deelnemers tegen een dubbele stempel aangelopen. Zoals vorig jaar reeds aangegeven, proberen er steeds weer deelnemers de rustgevende gele vlag toch naar hun hand te zetten en de verfoeide oude situatie rondom de controlepost te herstellen. In het reglement is opgenomen dat hinderlijk gedrag voor en vooral na de gele vlag wordt bestraft met een dubbele stempel. Stilstaan na de gele vlag vanzelfsprekend ook. Controle hierop wordt uitgeoefend door de controlepost. Tijdens de instructieavond voor controleposten wordt zo goed mogelijk uitgelegd wat er onder hinderlijk gedrag wordt verstaan, waarbij er nadrukkelijk op wordt gewezen geen heksenjacht te ontketenen. Het moet gezellig blijven. Wanneer een controleur een dubbele stempel geeft is hij op dat moment de vertegenwoordiger van de organisatie. Niemand van deze organisatie is verder ter plekke aanwezig en kan er dus ook geen mening over geven. Derhalve is het oordeel van de controlepost beslissend en niet voor protest vatbaar. Wanneer een deelnemer, ter voorkoming van een of twee strafpunten de grenzen van het reglement opzoekt loopt hij het risico op 60 strafpunten. Voor deze beslissing is hij zelf verantwoordelijk!

Los van deze kleine oneffenheden was het een prima verlopen Vierlandenrit, waarbij wij ons gelukkig prijzen iedereen gezond aan de finish te hebben mogen treffen. De uitzetters hadden er weer iets moois van gemaakt hetgeen een belofte is voor de toekomst van onze 63e Vierlandenrit.

De Organisatie