Lenterit

Soortrit:                   Een  oriëntatierit in 2 klassen

B-klasse:                  Een rit van ca. 50 km. volgens het (BRR) 2014 + art. 11,12 en 13 van
                                (DRR) 2000
(reglement gratis verkrijgbaar aan de inschrijftafel) 

C-klasse:                 Eenvoudige rit volgens hetzelfde reglement                     

INSCHRIJVEN :       Kan geschiieden bij: Café “DE KOENS”, Tonnaerstraat 14 te Eindhoven. 

INSCHRIJFGELD :   Slechts € 7,00 per voertuig. (EMAC‑leden gratis)

PRIJZEN:                 Een keur van prachtige prijzen