Toer en loerrit

Soortrit:                   Een bol-pijlrit van ca. 50 km. Volgens een eigen EMAC-reglement.
                               (reglement gratis verkrijgbaar aan de inschrijftafel)

INSCHRIJVEN:        Kan geschieden bij:  Café "DE KOENS", Tonnaerstraat 14 te Eindhoven.

INSCHRIJFGELD:   Slechts € 3,00 per voertuig. (EMACleden gratis)

Hoe doe je dat Bolpijl?  Zo doe je dat Bolpijl