Lampegatrit

Soortrit:                  Een  oriëntatierit in 2 klassen

 B-klasse:                 Een rit van ca. 50 km. volgens het (BRR) 2014 + art. 11,12 en 13 van 
                                (DRR) 2000 
(reglement gratis verkrijgbaar aan de inschrijftafel) 

 C-klasse:                Eenvoudige rit volgens hetzelfde reglement                     

INSCHRIJVEN :        Kan geschiieden bij: Café “DE KOENS”, Tonnaerstraat 14 te Eindhoven. 

INSCHRIJFGELD :    Slechts € 3,00 per voertuig. (EMAC‑leden gratis