Schuttershoeverit

Soortrit:                   Een  oriëntatierit in 2 klassen

                                De rit start of in Eindhoven en finished in Altweerderheide, of start in Altweerderheide en finished in Eindhoven

 B-klasse:                  Een rit van ca. 50 km. volgens het (BRR) 2014 + art. 11,12 en 13 van 
                                 (DRR) 2000 
(reglement gratis verkrijgbaar aan de inschrijftafel) 

 C-klasse:                 Eenvoudige rit volgens hetzelfde reglement                     

INSCHRIJVEN :        Café-Biljart "de Koens" Tonnaerstraat 14 te Eindhoven of Schuttershoeve Herenvenneweg 10 Altweerderheide.
                                Vooraf even nakijken op de website waar de inschrijving is.

INSCHRIJFGELD :    Slechts € 3,00 per voertuig. (EMAC‑leden gratis)

PRIJZEN:                 Een keur van prachtige prijzen

 

Hoe rijdt ik een oriëntatierit?  Klik hier voor info

BRR reglement  klik hier voor het BRR-reglement

DRR200 reglement  Klik hier voor DRR200-reglement

Woonplaatsenregister  Klik hier voor het woonplaatsenregister