Avondrit

Soortrit:                 Een  oriëntatierit in 2 klassen bij avond in het donker.

B-klasse:                 Een rit van ca. 50 km. volgens het (BRR) 2014 + art. 11,12 en 13 van  (DRR) 2000 
                              (reglement gratis verkrijgbaar aan de inschrijftafel) 

C-klasse:                Eenvoudige rit volgens hetzelfde reglement                     

INSCHRIJVEN :       Kan geschiieden bij: Café “DE KOENS”, Tonnaerstraat 14 te Eindhoven. 

INSCHRIJFGELD :   Slechts € 3,00 per voertuig. (EMAC‑leden gratis) 

Na de rit gratis erwtensoep !!!