Reglement Vierlandentoertocht GPS

18. 04. 14
posted by: Super User
Hits: 624

 

Reglement Vierlandentoertocht 2018

(Op GPS Garmin)

1.        Start

De start van de Vierlandentoertocht is bij “Schuttershoeve”,Herenvennenweg te Altweerterheide. Tel. 0495-533984. Na zich te hebben aangemeld kan de deelnemer starten binnen de opgegeven starttijd. De deelnemer krijgt enkele dagen voor aanvang van de Vierlandentoertocht de noodzakelijke bestanden per e-mail toegestuurd om de route in zijn/haar Garmin navigatiesysteem te kunnen laden. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het goed geladen zijn van de routes. Indien men problemen ondervindt met het laden van de route op de navigatieapparatuur, is er de mogelijkheid om deze alsnog te laden bij de starttafel van 7.30-8.15 uur. Er wordt geen routebeschrijving op papier verstrekt.

2.        Gemiddelde snelheid

Gezellig twee dagen onbekommerd georganiseerd toeren door een mooie omgeving is het uitgangspunt van deze rit. Snelheid is geen uitgangspunt. Niet alleen om gevaarlijke situaties te voorkomen, maar ook om overlast naar de aanwonenden van de route voor te blijven. Het tijdschema is gebaseerd op een gemiddelde snelheid van 45 km per uur.

3.        Controleposten

Er zijn per dag een viertal controleposten ingericht. Hier heeft men de gelegenheid een kop koffie te drinken. Bij de tweede controlepost is er daarnaast een mogelijkheid tot een lunch. In het tijdschema is voor dit laatste met een uur rekening gehouden. De vierde controlepost is de finishcontrole in Schweich en in Altweerterheide.

De deelnemer krijgt een controlekaart met daarop tijden en plaatsen van start, routecontroles en finish. De controlekaart dient bij iedere controle ter afstempeling te worden aangeboden.

4.        Pijlen

Wanneer de route onderbroken wordt, kunnen groene pijlen met “GPS” zijn geplaatst om de deelnemer weer naar de route te voeren. Wanneer de organisatie de omleiding niet had voorzien moet de deelnemer met behulp van het navigatiesysteem de route zelf zien te hervatten.

5.        Kilometerafstanden

Op de controlekaart staan de afstanden tot de verschillende controles. Op basis van de gemiddelde snelheid van 45 km per uur kan de deelnemer daarmee uitrekenen wanneer de organisatie hem/haar bij de controlepost verwacht.

6.        Herinneringen

Bij inlevering van de controlekaart, voorzien van de stempels van alle controleposten, ontvangt de deelnemer aan de finish in Altweerterheide een herinneringstegel.

7.        Aansprakelijkheid en verzekering

De deelnemers moeten in het bezit zijn van een groene kaart en dus minstens gedekt zijn tegen W.A. in het buitenland. De organiserende vereniging E.M.A.C. met al haar medewerkers en officials wijzen elke verantwoordelijkheid af van enig ongeval, de deelnemers, de passagiers, de ingeschreven voertuigen en de officials overkomen of door hen veroorzaakt voor, tijdens of na de rit.

Tevens wijzen zij elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen en wetsovertredingen door deelnemers veroorzaakt of begaan. Zij vrijwaren zich voor alle aanspraken van derden. Door ondertekening van het  inschrijfformulier verplichten deelnemers en passagiers zich tot naleving van dit reglement. De deelnemers en passagiers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor overtredingen van de wet, reglementen en bepalingen die van kracht zijn in de landen die zij passeren.

8.        Slotbepaling

In elk geval, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.